Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
21.10.2018

Exkurzia študentov FM na Liptove

Dňa 18.10.2018 sa študenti študijného programu Environmentálny manažment zúčastnili exkurzie vo Važeckej jaskyni a v obci Liptovská Teplička. Exkurzia bola realizovaná za podpory projektu KEGA 038PU-4/2018.

Važecká jaskyňa svojou dĺžkou patrí medzi kratšie sprístupnené jaskyne. V jaskyni je však bohatá snehobiela sintrová výzdoba, malé jazierka a významné paleontologické nálezisko kostí jaskynných medveďov, ktorí celoročne obývali jaskyňu, kde odchovávali mláďatá. Dĺžka prehliadkovej trasy Važeckej jaskyne je 235 metrov, takže nebola pre študentov fyzicky náročnou trasou.

Liptovská Teplička je Dedinou roka 2007, za uchovanie terasovitých polí - unikátnych historických krajinných štruktúr získala obec ocenenia Ceny SR za krajinu 2014 a špeciálne ocenenie Rady Európy 2015. Okrem typických zachovaných terasových políčok sa tu nachádzajú i ďalšie zaujímavosti, ktoré lákajú turistov počas celého roka. Sú nimi pivnice na zemiaky vyhĺbené kolmo do zeme, ktoré sú v takomto počte a koncentrácii európskym unikátom. Hĺbku dosahujú 2,5 - 3 m, majú hruškovitý tvar, smerom hore sa zužujú. Vďaka stabilnej teplote 2 až 6 °C si zemiaky udržia dobrú kvalitu po celý rok. Do jednej pivničky sa zmestí 30 i viac vriec zemiakov. Dodnes sa používa 419 zemiakových pivníc. Okrem nich sú pre turistov atraktívne aj pôvodné drevené zrubové domy, ktoré sa tu budovali až do polovice minulého storočia a vytvárajú hustú a miestami nepravidelnú ulicovú zástavbu. Takáto hustá zástavba však bola ohrozená častými požiarmi a aby pri prípadnom požiari neprišli obyvatelia o všetky zásoby, stavali sa stodoly na okraji obce mimo obytných domov. Napriek tomu sa však niektoré stodoly nepodarilo pred požiarom uchrániť, čoho následkom je veľká prázdna plocha medzi stodolami. Dodnes má Liptovská Teplička na území Stodolištia evidovaných 117 stodôl. Ďalšie naše kroky viedli na Poľnohospodárske podielnicke družstvo, ktoré sa pýši viacerými BIO certifikátmi i oceneniami. Okrem exkurzie družstva sme si pozreli pamätnú izbu významného rodáka Mons. Štefana Náhalku a výstavu tradičného ľudového bývania v Liptovskej Tepličke.

Cieľom univerzitného vzdelávania je okrem získania teoretických poznatkov z prednášok a seminárov ponúknuť študentom aj kontakt s praxou, s možnosťou aplikácie získaných vedomostí. Jednou z obľúbených foriem pre študentov sú exkurzie. Veríme, že táto exkurzia prispela k nadviazaniu profesionálnych kontaktov i spoznanie sa študentov navzájom.

RNDr. Jana Mitríková, PhD., PhDr. Roman Vavrek, PhD. - FM PU; autormi fotografií sú autori článku a Bc. Miroslava Poláčková - študentka FM PU