Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
11.01.2022

MBA štúdium za zvýhodnenú cenu pre študentov a zamestnancov Prešovskej univerzity

Výsledkom dlhoročnej spolupráce medzi Fakultou manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove, EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION Prague a zároveň v tesnom prepojení s IES – International Education Society London je ponuka prestížneho obchodno-manažérskeho štúdia MBA – Business Management.

Na základe dlhodobej spolupráce s Fakultou manažmentu, ekonomiky a obchodu je možné ponúknuť štúdium MBA pre študentov a zamestnancov Prešovskej univerzity v Prešove za zvýhodnených študijných podmienok, ale aj za obzvlášť výhodnej ceny.

EUROPEAN INSTITUTE - Fakulta manažmentu UNIPO

Ponuka je však širšia, nielen manažéri súkromných spoločností, ale aj pracovníci verejných inštitúcií si môžu obohatiť kariéru postgraduálnym manažérskym štúdiom, ktorého absolventi získajú titul MBA (Master of Business Administration). V ponuke sú taktiež študijné zamerania, ktorých absolventi získavajú tituly ako MPA (Master of Public Administration), MPH (Master of PublicHealth), či LL.M. (Master of Laws).

Dovoľujeme si Vás informovať, že v ponuke program DBA, DPA, DrPH a LL.D.

EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION Prague v spolupráci s Fakultou manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove ponúka postgraduálne manažérske štúdium všetkým študentom a zamestnancom za špeciálne zvýhodnenú cenu 2400€ garantovanú do 31.01.2022.

EUROPEAN INSTITUTE - Fakulta manažmentu UNIPO

Viac info na: http://european-institute.cz

Štúdium prebieha v relatívne krátkom čase, štúdium je dostupné aj pre uchádzačov v prípade, že nemajú ukončené magisterské alebo bakalárske štúdium, ale v takom prípade uchádzač preukazuje dostatočnú prax alebo skúsenosti v tejto oblasti. Štandardná cena programov MBA, MPA, MPH a LL.M. je 4800 €. Študijné programy poskytujú nielen teoretické vzdelanie v disciplínach manažmentu, obchodu a práva, ale i zvládnutie praktických manažérskych zručností. Samotný EUROPEAN INSTITUTE z pozície významného medzinárodného vzdelávacieho inštitútu spolupracuje s Veľkou Britániou, Izraelom, s poprednými univerzitami v Česku, na Slovensku, v Poľsku, ako aj s inými krajinami mimo Európskej únie. Svojim absolventom vydáva medzinárodné certifikáty v kooperácii s certifikačnou autoritou IES – International Education Society London.

Garantom programu MBA – Business Management je dekan Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., ktorý rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove realizuje aj v tejto oblasti. Managing Director EUROPEAN INSTITUTE v Prahe a vedúci organizačnej zložky EUROPEAN INSTITUTE Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., ktorý je absolventom Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty špeciálneho inžinierstva, odboru Bezpečnostný manažment, tiež absolventom štúdia MBA a LL.M. s medzinárodným diplomom IES – London. Taktiež aktuálne pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach.

EUROPEAN INSTITUTE - Fakulta manažmentu UNIPO

Info linka pre záujemcov o štúdium MBA z Prešovskej univerzity: +421 908 040 378.

Ukážkové hodiny grátis budeme realizovať v EUROPEAN INSTITUTE v Prahe, v CANADIAN INSTITUTE v Bratislave a na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove. Záujem o ukážkovú hodinu alebo prihlášky na štúdium posielajte písomne na: