Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
01.04.2019

VI. ročník slovenského doktorandského fóra

V dňoch 21. – 22. 3. 2019 sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo šieste stretnutie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Slovenska. Doktorandi mali možnosť nadviazať nové kontakty a priateľstvá, ale najmä získať informácie z oblasti pôsobenia novej akreditačnej agentúry či priamo diskutovať o problémoch, ktoré sa ich dotýkajú.

Na tomto dvojdňovom stretnutí mala zastúpenie aj naša univerzita. Našu fakultu na tomto fóre aktívne reprezentoval doktorand z Katedry marketingu a medzinárodného obchodu Mgr. Jakub Horváth, MBA spolu s kolegami z Fakulty humanitných a prírodných vied Ing. Hedvigou Vaškovou a Mgr. Petrom Petruškom. Doktorandské fórum prináša doktorandom a mladým vedcom nie len možnosti networkingu, ale aj zlepšovania svojich soft skills prostredníctvom workshopov, ktoré každý rok Asociácia doktorandov Slovenska ponúka.

Šiesty ročník doktorandského fóra sa niesol v duchu kvality samotného PhD. štúdia, ale aj mladej vedy na Slovensku. Súčasťou panelovej diskusie na túto tému bol aj bývalý rektor Prešovskej univerzity v Prešove, prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M, aktuálne ako člen výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Priestor dostala aj mimoriadne dôležitá téma, akou je atraktivita PhD. štúdia.

Po panelových diskusiách nasledovali paralelné pracovné skupiny, v ktorých prebiehal brainstorming na témy: Každodenný život doktoranda (realita vs. predstava), Prečo, čo a kam po PhD. štúdiu a Študent vs. zamestnanec.

Druhý deň boli na programe paralelné workshopy na zlepšenie soft skills účastníkov fóra, konkrétne: S výskumom do sveta (ako pripraviť dobrú žiadosť o mobilné štipendium), Moja kariérna cesta (zážitkový workshop) a Ako lepšie učiť (tipy a triky ako aktivizovať študentov).

Okrem predsedníčky Asociácie Doktorandov Slovenska Mgr. Kataríny Rentkovej PhD., sa na fóre tento rok zúčastnila aj predsedníčka Českej asociace doktorandů a doktorandek Mgr. Kateřina Cidlinská, ktorá priblížila fungovanie doktorandov v Českej Republike.