Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
07.06.2020

Jana Malaga: Naše mozgy sa resetujú, nastáva dlhodobá zmena správania spotrebiteľov

Jana Malaga založila a vedie boutique content marketing house Content agency s fokusom na nastavenie obsahovej stratégie, tvorbu obsahu, PR, online reputačný manažment a spoluprácu s európskymi influencermi. Janka je tiež Google Certified trénerkou pre oblasť Skills of Future a zakladateľkou projektu Asociácia blogerov a influencerov, ankety BLOGER ROKA.

Jana Malaga

Janka v našom rozhovore reagovala na potenciál digitálneho marketingu v súvislosti s globálnou pandémiou koronavírusu COVID-19.

Spotrebiteľ a jeho potreby sa zmenili. Už v prvých týždňoch pandémie sme si robili srandu z toho, že sa nedá kúpiť toaletný papier, zvýšil sa dopyt po cestovinách, múke a alkohole. Začína platiť: „Droždie nad zlato“.

Zároveň̌ sme videli výrazné zníženie dopytu po produktoch a službách, ktoré́ si vyžadujú opustenie domu alebo združovanie v skupinách ako hoteli, kiná, reštaurácie a bary, outlety s oblečením.

Na základe prieskumu Impact Insights Study: Covid 19, Captify 2020 sa znížil dopyt po vyhľadávaní v cestovnom ruchu o 300 %. Štvrtina ľudí́ tvrdí, že aktuálne nakupujú viac online a 15 % britskej populácie tvrdí́, že trávi oveľa viac času využívaním streamingových služieb (GWI).

Aj napriek tomu, že ide o trendy, ktoré́ sa dali očakávať a boli v poslednom čase viackrát opísané súčasná pandémia má bezprecedentnýý dopad na náš bežný život, dennú rutinu a spôsobuje narušenie správania na celonárodnej úrovni akú sme doposiaľ nevideli.

Oceňujem snahu a aktivity tých, ktorí vidia v tejto situácii príležitosť. Pretože to príležitosť naozaj je. Naše mozgy sa resetujú. Nastáva dlhodobá zmena správania spotrebiteľov

1. V súčasnej pandémiou poznačenej situácii, v ktorej sa nachádza svetová ekonomika sa veľa firiem rozhodlo presunúť svoje obchodné aktivity do online prostredia internetu. V čom podľa Vás spočíva potenciál digitálneho marketingu, či e-commerce (elektronického obchodu) z pohľadu aktuálnej situácie pre krízou ohrozené firmy.

Covid-19 má rýchly a výrazný dopad na náš̌ každodennýý život, vrátane toho čo a ako nakupujeme. Výskumníci upozorňujú na to, že narušenie správania spotrebiteľov spôsobené pandémiou Covid-19, môže mať výrazný vplyv na život a zmenu priorít a zvykov spotrebiteľov. Spotrebitelia upustili od svojej lojality k značkám a nakupujú nové značky naprieč viacerými kategóriami. Pre niekoho sa stáva online nakupovanie novou vzrušujúcou aktvitou. Túto zmenu správania vidíme aj všetci na sebe. Nakupujeme viac tie produkty a služby, ktoré sme doteraz kupovali výhradne fyzicky.

Potenciál? Reakcia značiek musí byť nielen smerom k očakávaným službám pre zákazníkov, ale aj k ich vlastnej ochrane v dlhodobom horizonte.

Jana Malaga

2. Čo by ste odkázali firmám, ktoré váhajú s využitím online prostredia internetu ako jedného z možných odbytových, či komunikačných kanálov?

Situácia, kedy budeme izolovaní doma a odkázaní na online nakupovanie a vybavovanie služieb online sa môžu, žiaľ, v budúcnosti zopakovať. Ja osobne mám svoje biznis projekty nastavené primárne online a sekundárne offline. Dnes preto zisťujem, že tieto intuitívne, a pre mňa ako pracujúcu matku, praktické riešenia boli nadčasové.

Aktuálny stav ukazuje že online prostredie je „must have“. Je tu však jedno významné ALE. Aj v rámci internetom poskytovaných služieb je nevyhnutné mať stratégiu a spĺňať určité pravidlá, ktoré zaručia značke úspech a želaný zisk.

Pamäť je jedna z vecí, na ktorú môžu značky vsadiť a vytvoriť si taktiku založenú na správaní.

Počuli ste už o pravidle vrchol-koniec („peak-end rule“)? Peak-end rule je pravidlom počas ktorého ľudia hodnotia skúsenosť na základe toho ako sa cítili v tom najintenzívnejšom momente a na jeho konci, a nie na základe celkovej skúsenosti so značkou počas dlhšieho obdobia.

V prípade ak značky dokážu zabezpečiť spotrebiteľom výnimočne pozitívnu a zapamätateľnú skúsenosť so značkou počas pandémie, práve intenzita týchto emócií je to s čím si budú značku spájať v dlhodobom horizonte (a to vrátane negatívnych skúseností).

Vyvolanie prekvapenia spotrebiteľa môže pomôcť značkám zintenzívniť emócie z obdobia „peak“ a z pridanej hodnoty alebo benefitov, ktoré značky spotrebiteľom prinesú budú benefitovať v dlhodobom horizonte.

Prekvapenie či pridaná hodnota môže byť doručenie produktov zdarma, bonusov pre nových zákazníkov alebo informácie o tom ako značka pomáha pracovníkom v prvej línii boja proti epidémii, čokoľvek čo vytvorí pozitívne emočné spomienky, na ktoré si spotrebitelia spomenú v čase kedy budeme prichádzať do fázy zotavenia.

Čím dlhšie bude fáza narušenia našich zvykov trvať, tým hlbšie sa zakorenia novo získané zvyky u spotrebiteľov. Preto je dôležité, aby sa značky priblížili k tomu ako môžu pomôcť počas krízy pandémie a ako môžu naplniť potreby zákazníkov – ako uniknúť nude, ako rozptýliť obavy a stres alebo ako uľahčiť donášku počas karantény.

3. Akým spôsobom podľa Vás ovplyvní aktuálna kríza význam samotného digitálneho marketingu a e-commerce v čase po tejto kríze?

Aj napriek tomu, že sa postupne pripravujeme na následky pandémie Covid-19, nie je zatiaľ̌ jasné čo „nový normálny“ život bude predstavovať. Milióny ľudí́ sa dnes adaptujú́ na nový život – prispôsobujú́ svoje správanie, zvyky a motivácie.

Aktuálna situácia je stopkou a resetom toho ako sa môžeme správať a ako sa bude vyvíjať naše spotrebiteľské správanie v budúcnosti. V ťažkých ekonomických podmienkach je dôležité́, aby značky chápali aktuálnu situáciu a adaptovali sa na ňu, aby dokázali obhájiť svoje postavenie na trhu a chopili sa príležitosti na udržanie si predaja v dlhodobom horizonte.

Zdroje:

Warc, The long-term impact of Covid-19 on consumer behaviour

Unimedia a Digiline, Newsletter Covid-19 VOLUME 6

 Študuj novú špecializáciu Digitálny marketing

STAŇ SA ODBORNÍKOM NA DIGITÁLNY MARKETING

Vysoké školy a univerzity sa z hľadiska uplatniteľnosti študentov v praxi prispôsobujú požiadavkám trhu. Fakulta manažmentu už od minulého akademického roku ponúka uchádzačom o vysokoškolské štúdium v rámci bakalárskeho študijného programu Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment možnosť študovať novú špecializáciu Digitálny marketing.

Cieľom tejto špecializácie je študentom, ktorí uvažujú profesionálne sa uplatniťv oblasti e-commerce, či digitálneho marketingu (online marketingu) odovzdať z pohľadu vedy a praxevedomosti a kompetencie digitálneho marketéra.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Zaujala Vás špecializácia Digitálny marketing? Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Neváhajte nás kontaktovať cez náš kontaktný formulár Na otázky Vám odpovie doc. Mgr. Richard Fedorko, PhD. člen Katedry marketingu a medzinárodného obchodu.