Aktuality a oznamy

Sekcia
#udalosti

Publikované
22.06.2017

Digitálna garáž od Google na našej fakulte

DIGITÁLNA GARÁŽ

Doktorand našej fakulty sa stal ambasádorom Digitálnej garáže od spoločnosti Google. Je ním doktorand Mgr. Jakub Horváth z Katedry marketingu a medzinárodného obchodu, ktorý je jedným z 21 ambasádorov z celého Slovensku a jediný v rámci Prešovskej univerzity.

Digitálna garáž je bezplatná online vzdelávacia platforma od americkej spoločnosti Google Inc. Jej úspešné absolvovanie a následné získanie certifikátu nielenže potvrdzuje znalosti v oblasti online marketingu, ale aj posilňuje digitálne zručnosti. Pomáha ľuďom naštartovať ich kariéru, zvýšiť sebadôveru, ale taktiež nadobudnúť potrebné vedomosti, ktoré aplikovaním do praxe môžu zabezpečiť perspektívny rast a dlhodobý rozvoj firmy.

Digitálna garáž - Google

Kurz je primárne určený študentom a mladým ľudom, ktorí chcú začať s úspešným podnikaním v digitálnom svete, alebo tým, ktorí si hľadajú prácu a majú záujem zvýšiť úroveň svojich vedomostí a zároveň aj šancu svojim životopisom zaujať. Pomáha uspieť v online sociálnych médiách, vyhľadávačoch a ďalších oblastiach v prostredí internetu.

Ako to vlastne celé funguje? Stačí sa len jednoducho zaregistrovať na webových stránkach Digitálnej garáže a následne je vám k dispozícií online vzdelávací plán, ktorý zahŕňa 23 tém z oblasti digitálneho marketingu. Plán je možné dokončiť tak, že po naštudovaní jednotlivých lekcií overíte svoje znalosti prostredníctvom krátkych zábavných kvízov. Nadobudnutím poznatkov všetkých lekcií sa odomknú certifikačné otázky na ktoré ak úspešne zodpoviete, mate nárok stiahnuť si certifikát jednoducho online. Rozsah celého kurzu je približne 8 hodín ale absolvovať ho je možné aj periodicky.

Na pôde Fakulty manažmentu sme tento kurz zahrnuli aj do učebných osnov predmetov ako Marketing, Branding a inovácie a Personálny marketing, ktoré sú zabezpečené Katedrou marketingu a medzinárodného obchodu. Kurz doposiaľ absolvovalo už vyše 150 študentov našej fakulty, ale ich počet bude každým rokom narastať.

Digitálna garáž nachádza svoj význam nielen v oblasti vzdelávacieho systému, ale z nasledujúcich dôvodov má jednoznačné výhody aj z pohľadu uplatnenia študentov v praxi.

  • Počas absolvovania kurzu si osvojujú základné poznatky v oblasti online marketingu a tie následne aplikujú v rôznych praktických situáciách korešpondujúcich s reálnou praxou.
  • Certifikát môžu študenti zakomponovať do svojich životopisov, čo im poskytne kvalifikačnú výhodu v prípade uchádzania sa o zamestnanie.

Začať so vzdelávaním v oblasti online marketingu, či rozšíriť si svoje obzory a zvýšiť svoju kvalifikáciu si môžete kliknutím na odkaz nižšie:

Chcem začať s kurzom a získať certifikát

Ak máte ohľadom Digitálnej garáže akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať nášho ambasádora na e-mailovej adrese: jakub.horvath@smail.unipo.sk

Jakub Horváth

Mgr. Jakub Horváth - ambasádor Digitálnej garáže

Google Digitálna garáž Google Digitálna garáž Google Digitálna garáž Google Digitálna garáž