Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
24.11.2018

Študentky FM na jesennom stretnutí hotelierov

V dňoch 8.10. – 10.10.2018 sa uskutočnila HoReCa konferencia a Jesenné stretnutie hotelierov v jednom z najlukratívnejších hotelov vo Vysokých Tatrách, v Grand Hoteli Bellevue. Na tejto konferencii tak, ako po minulé roky, nesmelo chýbať ani zastúpenie Prešovskej univerzity študentkami Bc. Natáliou Molnárovou a Bc. Miroslavou Poláčkovou.

Študentky FM na jesennom stretnutí hotelierov

Nosnou myšlienkou tohtoročného stretnutia bola téma ,,Impulzy v 21. storočí“. Na prvý pohľad rozsiahla a zaujímavá problematika v sebe zahŕňala diskusiu o tom, aká dôležitá je pozitívna a negatívna spätná väzba od zákazníka počas jeho pobytu v rekreačných strediskách, o nevyhnutnosti riešiť problémové situácie a o ich optimálnych riešeniach s pozitívnym prínosom pre obe strany. Taktiež pojednávala o bezprostrednej a včasnej komunikácii medzi hotelom a zákazníkom, nielen pred a v priebehu pobytu, ale aj po ňom, o výbere správnych dodávateľov. Zaujímavým bol aj rozhovor s majiteľom hotela Altstadt Hotel Wien, s pánom Ottom Wiesenthalom a s pani Eszter Gulyas, zastupujúcou hotel Szidonia Castel v Maďarsku. Za týmto úvodným programom nasledovali prezentácie vystavovateľov, prestávka na obed a opäť diskusia, ktorej hlavným predmetom bola krízová komunikácia v manažmente a potenciálne hrozby a príležitosti pre manažérov. Informácie, názory a postrehy nám boli podávané priamo od špičkových, významných a skúsených hotelierov, od pani Kataríny Malovej, riaditeľky hotela Kaskády, od pána Tomáša Ondrčku, riaditeľa hotela Devín a šéfa Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) a od pani Aleny Hraškovej, psychologičky. Svoj priestor na prezentáciu dostali aj lokálni výrobcovia a distribútori, organizovalo sa valné zhromaždenie AHRS a galavečer hotelierov, na ktorom bolo vyhlásené meno v súťaži s príznačným názvom, ,,Hotelier roka 2018“. Nominovanými boli pán Jaroslav Kubaľa, riaditeľ hotela FIS Jasná, pán Jiří Kotulán, riaditeľ hotela NH Bratislava Gate On a pán Tiago Viganó, riaditeľ hotela Elizabeth v Trenčíne. Napriek neustálej snahe a tvrdej práci všetkých adeptov sa víťazom mohol stať iba jeden. Keď nadišla slávnostná chvíľa vyhlasovania výsledkov, všetci stíchli. Diplom, ocenenie a srdečné blahoželania získal brazílčan, Tiago Viganó, ktorý už desiaty rok pôsobí na Slovensku. O kultúrny program večera sa postarali Natália Hatalová a PartyBeat s Jurajom Bačom. Ďalší deň pokračoval prezentáciou vystavovateľov, diskusiou ako maximalizovať tržby a efektívne pracovať s nákladmi, promom pre systém MEWS, prezentáciou o tom, ako získať kvalifikovaný personál a záver programu patril tombole.

Študentky FM na jesennom stretnutí hotelierov

Účasť na Jesennom stretnutí hotelierov a HoReCa konferencia 2018, bola pre nás perfektnou skúsenosťou, zážitkom, ale aj skvelou príležitosťou, ako prepojiť teoretické vedomosti s praxou. Vďaka rečníkom sme nadobudli silnú motiváciu na sebe pracovať, no získali sme aj reálny pohľad na súčasný stav hotelierstva a reštaurácií na Slovensku. Ako bolo spomínané na konferencii: ,,Sú základné ingrediencie, ktoré nesmú chýbať manažérovi, aby bol najlepší v odvetví. Každý však na nich musí prísť sám.“. Bolo to vyjadrenie, ktoré si môžeme aj my, študenti, interpretovať v nasledovnej podobe: ,,Sú ingrediencie, ktoré nesmú chýbať študentovi, aby v budúcnosti prosperoval vo svojom povolaní.“. Ako študentky ešte len pomaly získavame skúsenosti v oblasti hotelového, reštauračného a turistického odvetvia, no sme presvedčené, že účasť na takýchto podujatiach je pre študentov obrovským prínosom. Pre nás obe bola účasť na tejto konferencií obohacujúcou skúsenosťou, nakoľko sme mohli nadobudnúť poznatky z hotelierskej praxe z prvej ruky od popredných hotelierov. Obe sme veľmi vďačné za túto príležitosť. Prinieslo nám to mnoho poznatkov a nových príležitostí, z ktorých môžeme ťažiť nielen počas školy, ale aj v budúcnosti.

Študentky FM na jesennom stretnutí hotelierov

V závere článku by sme chceli venovať naše úprimné a najsrdečnejšie poďakovanie pani doktorke Mitríkovej a pani doktorke Šenkovej, za nesmierne cennú príležitosť a možnosť zúčastniť sa tejto konferencie, ako aj všetkým vyučujúcim, ktorí boli ochotní ospravedlniť nás z vyučovacieho procesu v rámci možnosti rozšírenia našich vedomostí, obzorov a ďalšieho vzdelávania sa v tejto oblasti.

Bc. Natália Molnárová, Bc. Miroslava Poláčková - študentky FM PU