Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
28.01.2022

Doktorand fakulty získal prestížne ocenenie Manažér roka ČR

Doktorand fakulty Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA, LL.M. bol Českou manažérskou asociáciou v kategórii zahraničných manažérov ocenený titulom Manažér roka. Súťaž Českej manažérskej asociácie Manažér roka sa udeľuje už 28 rokov. Asociácia vyhľadáva a oceňuje najlepšie manažérske osobnosti, podnikateľov a lídrov v Českej republike.

Za EUROPEAN INSTITUTE Prague, ktorý Manažéra roka podporil z pozície partnera odovzdala cenu poukaz na prestížne manažérske štúdium programov MBA, MPA, MPH, a LL.M. s medzinárodnou certifikáciou IES London víťazovi kategórie „manažér Vizionár“, Tomášovi Valovi, generálnemu riaditeľovi SIKO KOUPELNY a.s. Eliška Hašková-Coolidge, bývalá riaditeľka Kancelárie prezidentských správ a sekretárka piatich amerických prezidentov v Bielom dome, ktorá v rokoch 1981 - 1990 pôsobila na Ministerstve zahraničia USA.

Vyhlásenie výsledkov súťaže Manažér roka ČR je každým rokom prestížna udalosť, kde sa na jednom mieste schádzajú manažéri naprieč odvetviami, aby si spoločne vymenili skúsenosti a predali svoje vízie nastupujúcej generácii podnikateľov. Tento rok poslanie splnila súbežne s prebiehajúcou konferenciou „Návrat k prosperite“, ktorá za prítomnosti bývalých finalistov Manažéra roka, profesora Vladimíra Maříka, Martina Hausenblase či Libora Witasska, ukázala vhodné cesty ekonomickej transformácie Českej republiky.

Ocenenie bolo Ing. Vladislavovi Stankovi, DPA, MBA, LL.M. udelené za výnimočné manažérske pôsobenie v rámci spoločnosti EUROPEAN INSTITUTE Prague v ČR, SR a v zahraničí, ktorá je zároveň dlhoročným partnerom Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove.

EUROPEAN INSTITUTE - Vladislav Stanko

Vladislav Stanko je absolventom Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty špeciálneho inžinierstva, odboru Bezpečnostný manažment, tiež absolventom štúdia MBA, LL.M. a DPA s medzinárodným diplomom IES – London. Taktiež aktuálne pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach a splnomocnenec mesta Košice pre partnerské mesto Sankt Peterburg.

Vladislav Stanko je úspešný podnikateľ a filantrop, ktorý podporuje charitu, kultúru a vlastenecké aktivity. Je dlhoročným partnerom Múzea TGM, Spoločnosti M. R. Štefánika, dlhodobo podporuje charitu, umenie, kultúru, šport i krajanov v zahraničí. Spolupracuje aj s vydavateľstvom STAR production na projektoch Slovenka roka, Veľvyslanectvo mladých a Slovenský deň kroja. Okrem svojej vzdelávacej činnosti podniká v oblastiach bezpečnosti, realít a médií. Vlastní deväť spoločností v Česku, na Slovensku a v zahraničí. V blízkom čase plánuje rozšíriť podnikanie do štátov južnej a východnej Európy. Je predsedom správnej rady nadačného fondu EDUKÁČEK, ktorý sa zameriava na pomoc a podporu detí, seniorov a hendikepovaných spoluobčanov.

Ako doktorand na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu sa Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA, LL.M. vo svojej dizertačnej práci venuje výskumu v oblasti public relations v marketingovom inštrumentáriu subjektov komerčného celoživotného vzdelávania.

EUROPEAN INSTITUTE - Vladislav Stanko

Výsledkom dlhoročnej spolupráce medzi Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS Prague zastúpenou Ing. Vladislavom Stankom, DPA, MBA, LL.M. a zároveň v tesnom prepojení s IES – International Education Society London je ponuka prestížneho obchodno-manažérskeho štúdia MBA – Business Management, ako aj ďalšie študijne programy. Viac o ponuke štúdia MBA, MPA, MPH, LL.M, DBA, DPA, DrPH a LL.D.

Podľa vlastných slov Vladislava Stanka ocenenie Manažér roka vníma podľa jeho vlastných slov ako „ocenenie dlhoročnej práce a podnikateľských aktivít v ČR, kde od roku 2008 sme museli čeliť svetovej hospodárskej kríze, komplikáciám v rámci realitného trhu, nedostatku kvalitných personálnych zdrojov a od roku 2020 ďalšej kríze spôsobenej pandémiou COVID".

Zároveň dodáva, že doktorandské štúdium na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu významným spôsobom obohacuje jeho manažérsku prax, či uľahčuje jeho každodenné rozhodnutia nie len v oblasti manažmentu, ale aj v oblasti marketingu, či obchodu.

EUROPEAN INSTITUTE - Vladislav Stanko