Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
22.11.2020

Online prednášky na zaujímavé témy z oblasti cestovného ruchu

V dňoch 23. 11. 2020 – 26. 11. 2020 „virtuálne“ privítame na našej katedre pána doc. RNDr. Jiří Vaníčka, CSc. z Vysokej školy ekonomickej v Prahe,  Fakulty medzinárodných vzťahov, Katedry cestovného ruchu, ktorý bude v rámci programu Erasmus+ prednášať pre študentov 2. a 3. roka štúdia študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo a 1. roka štúdia magisterského študijného programu Manažment, v špecializácii Manažment turizmu a hotelierstva.


Témy prednášok:

„Destination Management  (application to the conditions of the Czech Republic)”

„The Impact of Globalization on Tourism Business“

„Medical and Health Tourism“


V prípade záujmu o účasť na prednáške, kontaktujte vedúcu katedry Ing. Annu Šenkovú, PhD. (anna.senkova@unipo.sk)