Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
11.04.2019

Fusion Group: Tento rok sme celý rozpočet na marketing vyčlenili na online

Tentokrát sme o pohľad na digitálny marketing a jeho význam poprosili Alexandru Meždejovú, marketingovú manažérku gastronomickej skupiny Fusion Group, ktorá je absolventkou našej fakulty.

Spoločnosť Fusion Group je gastronomická skupina, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2013. Predstavuje fúziu starého s novým, tradičného s moderným. Zastrešuje gastronomické koncepty, z ktorých je každý iný a predsa majú spoločných menovateľov, a to výnimočný produkt, perfektný zákaznícky servis a moderné riešenia interiérov.

Momentálne Fusion Group zastrešuje 14 prosperujúcich prevádzok v Bratislave, Košiciach, Žiline, Poprade a Prešove. Mesačne obslúžia okolo 50 000 spokojných hostí. Svedčí o tom aj množstvo pozitívnych reakcií na jednotlivé prevádzky a na ich zamestnancov, ktorých si vyberajú veľmi dôsledne. V ich radoch zastávajú významnú úlohu školení ambasádori jednotlivých konceptov, ktorí sa snažia v zákazníkoch vyvolať pozitívnu emóciu cez gastronomický zážitok.

Alexandra, čo máte vo firme nové, čím by ste sa chceli pochváliť, čím žije vaša firma v týchto dňoch, čo zaujímavé plánujete?

V tomto roku plánujeme expanziu do zahraničia. Chceme náš najúspešnejší koncept Cuba Libre posunúť o level vyššie a zamiešať vody v susednom Poľsku. Začneme vo Varšave a postupne plánujeme obsadiť celý poľský trh. Ďalším veľmi úspešným konceptom je Yogi´s. Začali sme na pôde Prešovskej univerzity a rozrástli sme sa až na sedem pobočiek po celom Slovensku. Tento počet sa bude naďalej rozširovať.

Aký význam prisudzuješ digitálnemu marketingu v gastronómii?

Význam digitálneho marketingu je v oblasti gastronómie veľmi veľký, keďže už málokto číta printové, resp. offline-ové propagačné materiály. Naša cieľová skupina číta odbornú literatúru a články online, prípadne je zastihnuteľná na sociálnych médiách. Tento rok sme celý rozpočet na marketing vyčlenili na online, nakoľko chceme investovať len do reklamy, ktorej efektívnosť sa dá reálne merať.

Fakulta manažmentu už v budúcom akademickom roku spúšťa v rámci bakalárskeho študijného programu Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment novú špecializáciu Digitálny marketing, ako vnímaš túto iniciatívu?

Veľmi sa tejto iniciatíve teším, nakoľko výsledkom bude viac erudovaných ľudí v tomto odbore. Táto oblasť je aktuálne smerodajná a pôjde aj naďalej dopredu, potrebujeme ľudí z tejto oblasti, no netreba zabúdať, že vzdelávať sa treba kontinuálne aj po absolvovaní štúdia.