Týždeň vedy a techniky na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Program bude priebežne aktualizovanýDigitálne zručnosti a ich význam pre tvoju budúcnosť

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s nevyhnutnosťou digitálnych zručností pre ich profesionálnu budúcnosť. Účastníci sa taktiež dozvedia aká je momentálna situácia na trhu práce, a zároveň prognózu do roku 2030, ako aj to, ako im znalosť digitálnych zručností môže pomôcť odlíšiť sa v najrýchlejšie sa rozvíjajúcom odvetví. Webinár tiež ponúka podrobný pohľad na digitalizáciu Európy a čo všetko zahŕňa pojem technické zručnosti.

Prednášajúci: PhDr. Jakub Horváth, PhD., MBA

Kedy: 07.11.2022 14:00 - 14:45

Kde: Video z prednášky nájdete na YouTube kanály Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchoduMarketing výkonnosti v praxi – Looker Studio (Google Data Studio)

V prednáške načrtneme koncept výkonnostného marketingu, priblížime prácu s dátami v oblasti výkonnostného marketingu za využitia prostredia aplikácie Looker Studio. Prednáška bude obohatená o praktickú aplikáciu využiteľnú v praxi na dátach z Google Analytics.

Prednášajúci: Mgr. Martin Rigelský, PhD.

Kedy (zmenený termín konania): 16.11.2022 14:10 – 14:55

Kde: Live na YouTube kanály Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchoduNeuromarketing - charakteristika a využitie

Obsahom prezentovanej prednášky je vysvetlenie, prečo a kedy vznikol neuromarketing, čo je jeho podstatou, aké technológie a prístroje sa používajú pri neuromarketingových meraniach, kde v praxi je možné neuromarketing využiť, prečo existujú obavy z takéhoto výskumu a ako sa robí neuromarketingový výskum na Slovensku.

Prednášajúci: Ing. Ivana Ondrijová, PhD.

Kedy: 09.11.2022 13:00 - 13:45

Kde: Video z prednášky nájdete na YouTube kanály Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchoduInformácie ako know-how sprievodcu cestovného ruchu

V úvode prednášky je poukázané na význam, znalostnej ekonomiky a zážitkovej ekonomiky, aplikovanej pre rozvoj odvetvia turizmu. Následne je prednáška zameraná na potrebu informácií a poznatkov, ich kategorizovanie a prácu s nimi na príklade poskytovateľov služieb v turizme, s cieľom umožniť účastníkovi turizmu zvýšenie emočného a kognitívneho zážitku z poznávania nového a inovatívny pohľad (napríklad prostredníctvom storytellingu) u poznaného. V závere prednášky je zdôraznená nielen edukačná príprava, ale aj potreba praktického prevedenia získaných poznatkov u budúcich pracovníkov v turizme.

Prednášajúci: doc. Ing. Kristína Šambronská, PhD.

Kedy: 10.11.2022 14:00 - 14:45

Kde: Video z prednášky nájdete na YouTube kanály Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu

TOP fakty o Fakulte

 1. Fakulta nesie označenie „Excelentné výskumné pracovisko“.
 2. Študuj bez prijímačiek na jednej z najväčších fakult PU.
 3. Zaži semester v exotickej krajine.
 4. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 5. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 6. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 7. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 8. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 9. Európou uznávané diplomy.
 10. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 11. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 12. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 13. Skvelé štipendiá.
 14. Štátnice bez memorovania.
 15. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 16. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).