Fakulta

Klub študentov manažmentu

Klub študentov manažmentu je občianske združenie, ktoré bolo založené začiatkom roka 2015, za účelom organizovania rôznych mimoškolských aktivít. Jedným z hlavných cieľov tohto združenia je spríjemniť študentom Fakulty manažmentu na Prešovskej univerzite v Prešove ich štúdium, spraviť ho zaujímavejším, napomáhať pri získavaní nových kontaktov a motivovať študentov k spolupráci.

Klub študentov manažmentu

Pod vedením PhDr. Martina Mudríka, PhD., sa klubu študentov manažmentu darí organizovať rôzne akcie. Či už je to ples Fakulty manažmentu, premietanie filmov, víkendové výlety v okolí Prešova a mnohé ďalšie, ktoré sa tešia veľkému úspechu. Tomu nasvedčuje vysoká účasť študentov, ich podnety na zlepšenie, ako aj iniciatíva samotných študentov pri organizovaní jednotlivých akcií. Mnohé akcie sa už konajú na cyklickej báze, iné svoju tradíciu ešte len zakladajú. Klub taktiež participuje s Fakultou manažmentu, ako aj s Prešovskou Univerzitou, napríklad na dňoch otvorených dverí alebo dňoch univerzity.

Pozri si Video a Fotky z poslednej Manager Party - 2016

Na princípe „študenti organizujú pre študentov“, sa nám podarilo vytvoriť win-win prostredie, kde organizujeme aktivity pre „pasívnych“ študentov, priamo na základe ich námetov. Zároveň tak „aktívnym“ študentom poskytujeme možnosť spolupráce a získať tak praktické skúsenosti z oblasti manažmentu, marketingu a práce s ľuďmi. Študenti sa samozrejme môžu kedykoľvek oprieť o odborné skúsenosti pedagógov, ktorí s našim klubom spolupracujú.

Sleduj nás na FACEBOOKU

Radi náš klub rozšírime o nových iniciatívnych študentov, s ktorými sa radi podelíme o naše skúsenosti i príležitosti. Pokojne kontaktujte kohokoľvek z vedenia klubu:

Predseda klubu – PhDr. Martin Mudrík, PhD. (martin.mudrik@unipo.sk)
Podpredseda klubu – Szabolcs Balogh (szabybalog@gmail.com)
Tajomník klubu – Jakub Ancin (jakub.ancin@gmail.com)

TOP fakty o Fakulte manažmentu

 1. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 2. Zaži semester v exotickej krajine.
 3. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 4. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 5. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 6. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 7. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 8. Európou uznávané diplomy.
 9. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 10. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 11. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 12. Skvelé štipendiá.
 13. Štátnice bez memorovania.
 14. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 15. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).

Ponuka štúdia